PDF Печат Напиши писмо

Закон за акцизите и данъчните складове - ЗАДС

(19 гласа)

ЗАКОН за акцизите и данъчните складове

Обн. - ДВ, бр. 91 от 15.11.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; бр. 34 от 25.04.2006 г.; в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2006 г., в сила от 04.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 81 от 06.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм., бр. 108 от 19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 23.02.2009 г.; доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 08.03.2011 г.; изм. и доп., бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 21.10.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 15.02.2013 г.; изм. и доп., бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.

 

doc 1003.00 Kb ZADS_2014.doc

Добави коментар


Защитен код
Обнови


Одиторски услуги

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит за банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com