„Фисконсулт“ ООД е официален представител на „Комерс Финанс” АД и техният програмен продукт за фирмено управление „Бизнес Навигатор“. Чрез нас е възможно да инсталирате, получите демонстрация и обучение при използването на Бизнес Навигатор Счетоводство и Бизнес Навигатор Заплати.

Какво е Бизнес Навигатор Счетоводство и кои са предимствата му?

Бизнес Навигатор Счетоводство е съвременна професионална интегрирана компютърна система за фирмено управление под Windows, разработена по европейските стандарти. Обхваща цялостната дейност по обработка и отчитане на ежедневните операции на фирми и организации, документооборота, счетоводната информация, обслужването на клиентите, отчитането на резултатите и анализа на дейността посредством гъвкава система за генериране и оформяне на отчети.

Повече за функционалните възможности на програмния продукт можете да научите тук.

Предимства

  • Пълната автоматизация на дейността на фирмата посредством единна интегрирана система, без модули.
  • С еднократно въвеждане на първичния документ информацията постъпва директно за счетоводно отчитане.
  • За трудоемките дейности са разработени автоматични операции на принципа "Включи и забрави", които спестяват 90% от ръчната работа.
  • Гъвкава интегрирана система, която лесно се настройва към особеностите на фирми с различен предмет на дейност и с различна големина и обем на информацията. Разработени са различни версии в зависимост от големината на фирмите.

Какво е Бизнес Навигатор Заплати?

Бизнес Навигатор Заплати е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав. Настройва се лесно и бързо към особеностите на фирми с различен предмет на дейност. Гъвкава е и се актуализира своевременно при промяна в нормативната база.

Предназначена е за:

  • щатни служители, работещи на трудов договор;
  • работници, работещи на сделна система на заплащане;
  • служители, работещи по втори или допълнителен трудов договор;
  • назначени по граждански договор лица;
  • управленски персонал по договор за управление и контрол;
  • отчитане на осигуровки на самоосигуряващи се лица.
Можете да се възползвате и от най-новият продукт Бизнес Навигатор връзки с клиенти – CRM (Customer Relationship Management), при който са автоматизирани процесите на маркетинг, продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др. Чрез него изключително се улесняват всекидневните дейности в офиса – от изпращането на автоматични имейли до управлението на цели маркетингови кампании. Повече за функционалностите на продукта можете да научите тук.

При проявен интерес към някой от продуктите на „Комерс Финанс“, моля свържете се с нас!