Въведение
Екипът на „Фисконсулт“ е силно ангажиран със защитата на личните данни, съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Тази Декларация за поверителност описва защо и как събираме и използваме лични данни за целите на нашата дейност. Когато събираме и използваме лични данни, трябва да сме прозрачни относно това защо и как обработваме личните данни. Тази Декларация дава повече яснота в това отношение.

Сигурност
Ние се отнасяме изключително отговорно към сигурността на всички данни. Прилагаме утвърдени Вътрешни правила за информационна сигурност и защита на личните данни. Редовно преразглеждаме целесъобразността на мерките, които прилагаме, за да запазим данните защитени.

Законово основание за обработване на лични данни
Ние ще обработваме личните Ви данни на базата на законови изисквания и съгласно утвърдените Вътрешни правила за информационна сигурност и защита на личните данни на „Фисконсулт“.

Кога и как споделяме личните данни и местата за обработването
Ще споделяме лични данни с други само когато имаме законно право да го направим. Когато споделяме лични данни с други, това се случва на базата на договорни споразумения и механизми за сигурност, за да защитим данните и да спазим нашите стандарти за защита на личните данни, както и изискванията за поверителност и сигурност.
Личните данни, съхранявани от нас, могат да бъдат прехвърлени на:
● Трети страни доставчици, които ни предоставят приложения/ функционалности, ИТ услуги или услуги, свързани с обработката на данни.
● Използваме трети страни, които да ни съдействат, за да предоставяме услугите си, както и ни помагат с предоставяне и управление на вътрешните ни ИТ системи. Например, доставчици на информационни технологии, доставчици на облачни услуги, управление на идентичността, хостинг и управление на уебсайтове, анализ на данни, архивиране на данни, услуги за сигурност и съхранение. Сървърите, които поддържат тази облачна инфраструктура, се намират в защитени центрове за данни по света и личните данни могат да се съхраняват във всеки от тях;
● Трети страни доставчици, които ни съдействат по друг начин за предоставянето на стоки, услуги или информация;
● Одитори и други професионални консултанти;
● Правоприлагащи органи, други правителствени и регулаторни агенции или други трети страни, както се изисква от и в съответствие с приложимото законодателство;
● Понякога може да получим искове от трети лица, които имат право да изискат информация за лични данни, като например за да проверят дали спазваме приложимите закони и разпоредби, за да разследват предполагаемо престъпление, за да установяват, упражнят или за да защитят законни права. Ние ще изпълняваме искания за предоставяне на лични данни само когато това е разрешено да се направи в съответствие с приложимите закони.

Правата на физическите лица и как да ги упражнявате

Физическите лица имат определени права върху личните си данни. Администраторите на данни са отговорни за изпълнението на тези права. Когато решаваме как и защо се обработват лични данни, ние сме администратор на тези данни. По-долу включваме допълнителна информация за правата, които лицата имат, и как могат да ги упражняват.

Достъп до лични данни
Имате право на достъп до личните си данни, които ние съхраняваме като администратор. Тези права могат да бъдат упражнени чрез достъп до информацията, която сте предоставили в базата данни на„Фисконсулт“.

Промяна на личните данни
За да актуализирате предоставените ни лични данни, можете да изпратите имейл на администратора на базата, който е бил посочен като администратор.
Когато е практически възможно и след като бъдем информирани, че част от обработваните от нас лични данни вече не са коректни, така както са били подадени към датата на Годишната декларация, ние ще направим промени (където е уместно) въз основа на актуализираната Ви информация.

Право да ограничите или да възразите срещу обработването на лични данни
Имате право да ограничите или да възразите срещу обработването на личната Ви информация по всяко време, на разумни основания, свързани с конкретна ситуация, освен ако обработването не се изисква от закона.
В такъв случай вече няма да обработваме или ще ограничим обработването на личните данни, освен ако не можем да докажем непреодолими законооснователни причини за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

Други права на субектите
Тази Декларация за поверителност има за цел да предостави информация за това какви лични данни събираме за Вас и как се използват. Освен правото на достъп, изменение и ограничение или възражение за обработване, споменати по-горе, физическите лица могат да имат и други права по отношение на личните данни, които обработваме, като например правото на изтриване/заличаване и правото на преносимост на данните.

Оплаквания
Надяваме се, че никога няма да Ви се наложи, но ако все пак имате нужда да подадете жалба, свързана с използването на личните Ви данни, моля, изпратете имейл с жалбата си на администратора на базата на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Ще разгледаме и ще отговорим на всички оплаквания, които получаваме.
Имате право да подадете жалба и до Комисия за защита на личните данни. За допълнителна информация относно Вашите права и подаването на оплакване в Комисия за защита на личните данни моля, вижте официалния й сайт.