Нашият идеален колега притежава следните квалификации:

 • Има висше икономическо образование или средно счетоводно образование.
 • Познава в детайли счетоводните стандарти и данъчното законодателство.
 • Има поне 2 години стаж в областта на счетоводството.
 • Може да работи много добре с Microsoft Office. За плюс ще считаме умението за работа с ПП Бизнес Навигатор!
 • Инициативен е, комуникативен, притежава бизнес подход и има амбицията постоянно да се усъвършенства професионално!

Ако откриваш себе си в това описание, ние ти предлагаме:

 • Подкрепа в професионалното ти развитие, както и регулярни вътрешни и външни професионални обучения.
 • Работа в млад и енергичен екип, съставен от професионалисти, в комфортен офис на комуникативна локация.
 • Атрактивно възнаграждение, съобразено с професионалното ти ниво и бонуси към него, при постигнати резултати.

Работата ти ще се състои в:

 • Цялостно счетоводно обслужване на клиентите, за които ще отговаряш.
 • Своевременно осчетоводяване на документи.
 • Изготвяне на декларации (документи по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФ и други), месечни и междинни справки и отчети за клиенти и държавни институции.
 • Активно участие в междинното и годишно счетоводно приключване.
 • Идентифициране и анализиране на възникнали проблеми, както и предлагане на решения за тях.
 • Участие във вземането на оперативни и управленски решения.

Рано е да говорим за квалификации, но очакваме от теб следното:

 • Да имаш средно или средно-специално икономическо образование. Може, също така да учиш или да си завършил бакалавърска или магистърска степен.
 • Да имаш добра компютърна грамотност, особено с Microsoft Office (Word, Excel)!
 • Да можеш да работиш в екип, спазваш крайни срокове, комуникираш безпроблемно и спазваш конфиденциалност!
 • Да си организиран, отговорен, аналитичен и с внимание към детайлите!
 • Да можеш сам да вземаш решения и да се справяш в конфликти ситуации!
 • Да имаш силна мотивация за работа!
 • Ще считаме за плюс ако си запознат със счетоводните стандарти и счетоводно-данъчното законодателство!
 • Не очакваме да имаш предишен практически опит в областта на счетоводството.

Ние ти предлагаме:

 • Работа в млад, енергичен и позитивен екип.
 • Пълен или почасов работен ден, в зависимост от твоите възможности.
 • Заплащане на стажа, с опция за неговото повишаване при показани резултати.
 • Възможност за дългосрочен ангажимент и бъдещо професионално развитие, при нас!

Твоите задължения, по време на стажа, ще бъдат:

 • Да осчетоводяваш първични и вторични счетоводни документи.
 • Да съставяш договори за трудови правооотношения, допълнителни споразумения към тях, както и заповеди за промени в тях или прекратяването им.
 • Да изготвяш и подаваш уведомления към ТД и НАП.
 • Да подготвяш и други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, попълване на трудови книжки и документи за пенсиониране, болнични, отпуски за отглеждане на дете и т. н.;
 • Да изготвяш платежни документи за работни заплати, осигуровки и данъци.
 • Да превеждаш данъци и осигуровки от името на клиента.
 • Да комуникираш с клиентите.

Грабнахме вниманието ти? Изпрати ни автобиография и актуална снимка!