Нашият дългогодишен опит в счетоводството ще Ви помогне да се чувствате сигурни и спокойни в областта на данъчното облагане и осигуряването.
Ще получите навременна обработка на първични данни, систематизация на документи, както и подготовка и предаване на счетоводни и данъчни декларации в съответните служби. Експертите на „Фисконсулт“ ще Ви помогнат да се ориентирате в изпълнението на данъчните и нормативни актове, ще проучат законовите възможности за намаляване на данъците Ви и ще попълнят Вашите данъчни декларации.

Съществуващото днес законодателство предоставя на организациите и индивидуалните предприемачи различни възможности за облагане, които са много тясно свързани с воденето на счетоводството. Правилният избор на данъчно облагане и осигуряване е база за растеж и развитие, но невинаги е възможно да направите правилния избор сами. Нашата счетоводна кантора ще Ви помогне да определите най-подходящото данъчно облагане и осигуряване за Вас.

Избирайки сътрудничество с нас, ще спестите много време, пари и безценни нервни клетки. Показатели за качеството на нашите услуги са липсата на проблеми и претенции към Вас от данъчните и контролните органи, Вашият успешен бизнес, както и благодарствените отзиви от нашите клиенти.

Съвет при:

  • Оптимизиране на данъчната тежест;
  • Облагане с косвени и преки данъци;
  • Бизнес транфери.

Помощ при:

  • Данъчните декларации;
  • Избор на данъчни възможности;
  • Избор на осигурителен модел.

Имате нужда от пълно счетоводно обслужване или одит? Не се колебайте