Счетоводна кантора "Фисконсулт" осигурява пълен набор от счетоводни услуги, включващ в себе си, както цялостно обслужване, така и извършване само на отделни счетоводни процедури.
Квалифицираният ни екип ще се погрижи за изпълнението на всичко необходимо по счетоводното и данъчно обслужване на Вашата фирма на най-високо ниво.

В океана от закони и стандарти екипът на „Фисконсулт“ ще се превърне във Ваш личен съветник. Експертите ни ще се погрижат за Вашите интереси, облекчавайки ангажираността Ви със счетоводство, данъци, осигуровки и дейностите свързани с тях.

Към основните услуги по счетоводно обслужване се отнасят:

 • Изготвяне на отчети и декларации;
 • Счетоводен баланс, ДДС;
 • Данъчно планиране (оптимизация на данъчно облагане);
 • Изготвяне на счетоводна стратегия на фирмата;
 • Съставяне на първични документи;
 • Труд и работна заплата – администриране и отчетност.

Съхранението и предоставянето на документи, отнасящи се до отчитане дейността на фирмата Ви, ще бъде организирано според приетите норми и правила на съответното законодателство. При предоставяне на счетоводни услуги, ние Ви гарантираме спазване на поверителност. Информацията, относно стопанската и финансовата дейност на Вашата фирма, която ние получаваме в процеса на сътрудничество, ще бъдат използвани единствено за извършване на счетоводни операции.

Помощ при:

 • Месечен отчет на дейността;
 • Прогнозни отчети;
 • Анализ на приходи и разходи;
 • Оценка на финансовите дейности.

Съвети при:

 • Определяне на счетоводна база;
 • Годишни и междинни счетоводни отчети;
 • Консолидирани финансови отчети.

Имате нужда от пълно счетоводно обслужване или одит? Не се колебайте