User Rating: 5 / 5

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
Във връзка със стартирането на проект „Нов шанс за кариера във Фисконсулт ООД“ № BG05М9OР001-1.003-2100 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ с бенефициент Фисконсулт ООД, на 16.05.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул.Казбек 62 ет.2 се проведе пресконференция, на която бяха представени общата и специфичните цели на проекта, заложените дейности и индикатори.

User Rating: 5 / 5

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
По повод началото на проект „Нов шанс за кариера във Фисконсулт ООД“ № BG05М9OР001-1.003-2100 с бенефициент Фисконсулт ООД, ще бъде проведена пресконференция на 16.05.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. Казбек 62 ет.2.

User Rating: 5 / 5

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
По-важните промени, които гласуваха депутатите на първо четене вчера са:

• Данъчните декларации ще се подават само онлайн от 2018 г.
• Ограничаване на плащанията в брой до 5 хил.лв.
• Данъчни облекчения за плащания с карти
• Увеличение на акциза на цигарите от 1 януари 2017 г.
• Възможност за коригиране на счетоводни и други грешки
• Хора, получили доходи от източници в чужбина, да ги декларират годишно до 30 април
• Възможност за подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починали лица

User Rating: 5 / 5

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

В брой 44 от 20.09.2016 г. от ДВ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД ЗЮЛНЦ), в сила от 01. 01. 2018 г.

С тази промяна се въвежда нов режим на регистрация на юридическите лица с нестопанска цел/ЮЛНЦ/ в Агенцията по вписванията по подобие на търговските дружества. Отпада и задължението от втора регистрация на дружествата в обществена полза в Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. В тази връзка Раздел II „Централен регистър“ на Трета глава от ЗЮЛНЦ се отменя.

User Rating: 0 / 5

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
  
Проектопредложенията са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, като промените се правят с преходни и заключителни разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове.