PLG_LIKE_USER_RATING

Парламентът одобри на второ четене измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с които се регламентира облагането на личното ползване на фирмени активи да става през работодателите.

В приетите изменения се въвежда механизъм на облагане доходите в натура от ползване на фирмен актив за лични цели от служители и мениджъри,  който ще се облага с 10% данък.  Така се елиминира възможността тези разходи да се облагат при физическото лице и се облекчава администрирането.  

PLG_LIKE_USER_RATING

100 души, собственици и управители на фирми, които притежават дискотеки, ресторанти и барове, проверява НАП за съответствие на имуществото с официалните им доходи. Тези хора са избрани, тъй като фирмите им, които стопанисват заведенията, отчитат значително по-ниски обороти от средните. Това води до съмнения, че укриваният оборот от заведенията, върху който не са плащани данъци и осигуровки, се насочва към физическите лица.