PLG_LIKE_USER_RATING

През пролетта на 2018 г., Европейската комисия ще предложи за разглеждане създаването на Европейска служба по труда, както и въвеждането на единен социалноосигурителен номер в Европейския Съюз.
 
Дейността на новата служба се очаква да бъде съсредоточена върху следене за спазването на европейското трудово право в областта на мобилността – командироването на работници и устройването на работа в други държави. По този начин, по-лесно ще бъде осъществяван синхрон между националните власти, работещите и службите за социална сигурност.

Според Европейската комисия, създаването на Европейска служба по труда и съответно въвеждането на единен социалноосигурителен номер ще ускори проверката на хората, които вече работят в чужбина.

Източник: Mediapool.bg