PLG_LIKE_USER_RATING

Годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. са публикувани на сайта на НАП.
НАП напомня, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30.04.2018 г. Най-лесният и бърз начин за подаване на формулярите е по електронен път, без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код - ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.
 
Физическите лица, които подадат годишната си данъчна декларация по електронен път, в срок до 31.01.2018 г. могат да използват и 5% отстъпка от данъка си за довнасяне по нея. Размерът на отстъпката, обаче не може да превишава 500 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г.

Публикувани са:

Формулярите за облагане с корпоративни данъци за 2017 г. също са качени на интернет страницата на Агенцията. Срокът за фирмените декларации е 31.03. 2018 г.
Фисконсулт ООД