PLG_LIKE_USER_RATING

С промените в Закона за бюджета и общественото осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО 2018 г.) бяха приети новите минимални осигурителни прагове.
Увеличението възлиза на 6,8 на 100. Всички корекции може да видите в таблица МОД 2018.