PLG_LIKE_USER_RATING

По повод финала на проект „Нов шанс за кариера във Фисконсулт ООД“ № BG05М9OР001-1.003-2100 с бенефициент Фисконсулт ООД, ще бъде проведена пресконференция на 18.04.2018 г. (сряда) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. „Казбек“ № 62, ет.2, зала в офис на БАПЗГ. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“. На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените цели и дейности по проекта.