PLG_LIKE_USER_RATING

За трети път, от началото на 2017 г., управляващите не могат да прокарат текстовете за намаляване на прага на разплащанията в брой и той запазва досегашния си размер от 10 000 лв.

Решението бе окончателно затвърдено с приемането на второ четене промени в данъка върху добавената стойност. Народните представители отхвърлиха предложението кешовите разплащанията да се ограничат до 5 000 лв., със 101 гласа „за“, 52 „против“ и 9 „въздържал се“, предават от БНТ.

Предложението самоосигуряващите се лица да подават годишната си данъчна декларация по електронен път, също не бе прието. В случай, че годишната данъчна декларация на лицата, все пак, бъде подадена електронно, в срок до 31.01.2018 г., те ще могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне. Това облекчение, обаче ще бъде валидно при следните условия: размерът на отстъпката не надвишава 500 лв., лицата нямат подлежащи на публично изпълнение задължения и довнесат данъка си в срок до 31.01.2018 г.

Компаниите, платци на доходи, ще могат да подават декларации за дължими данъци по електронен път само ако задължението за подаване на декларация възниква след 31.12.2017 г.

С приетите промени в Закона за ДДС, златните монети вече се класифицират, като инвестиционно злато ако отговарят на определен условия.

Депутатите решиха още, че принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок от един месец“ ще може да бъде прилагана и към трети лица. Това ще може да се случва, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване.

Фисконсулт ООД