PLG_LIKE_USER_RATING

По-важните промени, които гласуваха депутатите на първо четене вчера са:

• Данъчните декларации ще се подават само онлайн от 2018 г.
• Ограничаване на плащанията в брой до 5 хил.лв.
• Данъчни облекчения за плащания с карти
• Увеличение на акциза на цигарите от 1 януари 2017 г.
• Възможност за коригиране на счетоводни и други грешки
• Хора, получили доходи от източници в чужбина, да ги декларират годишно до 30 април
• Възможност за подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починали лица
 
От 2018 година данъчните декларации за фирмите и за физическите лица ще се подават само онлайн. За фирмите задължението влиза в сила за доходи, които ще се декларират от 2017 г., като това ще става задължително с електронен подпис. Аналогично е предложението и за физически лица. Задължените да подават данъчна декларация ще трябва да направят това само по електронен път за доходите, които са получили през 2017 г. За физическите лица няма да се изисква електронен подпис, а персонален идентификационен код (ПИК). Важна промяна е, че след като бъде въведено онлайн декларирането, ще отпаднат отстъпките, които в момента по закон могат да ползват фирмите и физическите лица за това.

Само онлайн ще се подават и декларациите от фирми или физически лица, които изплащат доходи, различни от трудови на други физически лица. Промяната влиза в сила още от следващата година.

Прието е намаляване на прага за плащания в брой до 5 хил. лв.. В момента ограничението е до 10 хил. лв.

От следващата година физическите лица ще могат да ползват данъчно облекчение, ако плащат своите покупки с карта. Условието за ползване на отстъпката е поне 80% от доходите им да са използвани за разходи, платени по банков път, като доходите също трябва са получени само по банков път. Данъчното облекчение ще е 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.

Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове предвиждат промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите, като специфичният акциз ще бъде увеличен от 70 лв. на 101 лв. за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на минималните нива на облагане за Европейския съюз до 1 януари 2018 г. (27 на сто от продажната цена за 2017 г. и 28% от продажната цена за 2018 г..

Размерът на акциза не трябва да е по-малък от 168 лева за 1000 къса от 1 януари 2017 г. и не по-малък от 178 лева за 1000 къса от 1 януари 2018 г., предвиждат приетите на първо четене промени. В момента размерът на акциза е не по-малък от 161 лева за 1000 къса.

Променя се начина за уведомяване на НАП при открита счетоводна или друга грешка в подадена вече данъчна декларация. В момента при откриването на подобни пропуски по ЗКПО фирмите са длъжни да уведомят НАП, която трябва да реагира в 30-дневен срок и да коригира финансовия резултат на предприятието и да преизчисли дължимия корпоративен данък. Сега предложението е фирмите еднократно да правят това, като подадат нова декларация с коректните данни до 30 септември. За неточности от по-стари периоди ще се прилага сегашното правило – компанията да уведоми писмено НАП.

По аналогичен начин се предлага и физическите лица да могат да правят еднократна корекция на годишната си данъчна декларация след 30 април. Срокът отново е 30 септември на същата година, в която е подаден документът.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат хора, получили доходи от източници в чужбина, да ги декларират годишно. Дължимият данък ще се определя в годишната данъчна декларация и ще се внася в срок до 30 април на следващата година.

Депутатите приеха възможност за подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починали лица.