Правилното водене на счетоводството е фундаментът на всеки успешен бизнес!
Гаранция за високото качество на предлаганите от нас услуги са доволните ни клиенти. Присъединете се и Вие към тях, още сега!
без ДДС
цени от
170.00 лв.
на месец

Фирми в сферата на услугите

Получете повече информация за предлаганите от нас счетоводни услуги, като поискате персонална оферта!
без ДДС
цени от
218.00 лв.
на месец

Фирми в сферата на търговията

Получете повече информация за предлаганите от нас счетоводни услуги, като поискате персонална оферта!
без ДДС
цени от
259.00 лв.
на месец

Фирми в сферата на производството

Получете повече информация за предлаганите от нас счетоводни услуги, като поискате персонална оферта!
без ДДС
цени от
100.00 лв.
на месец

Фирми в сферата на услугите

Получете повече информация за предлаганите от нас счетоводни услуги, като поискате персонална оферта!
без ДДС
цени от
120.00 лв.
на месец

Фирми в сферата на търговията

Получете повече информация за предлаганите от нас счетоводни услуги, като поискате персонална оферта!
без ДДС
цени от
130.00 лв.
на месец

Фирми в сферата на производството

Получете повече информация за предлаганите от нас счетоводни услуги, като поискате персонална оферта!
Добрите отношения между ръководство и служители са от съществено значение за всеки бизнес.
Осигурете си конфиденциални и безпроблеми отношения с Вашите колеги, като поверите на "Фисконсулт" ООД обработката на документацията и трудовите възнаграждения!
без ДДС
цени от
180.00 лв.
на месец

Фирми с до 25 души персонал

Получете повече информация за предлаганите от нас счетоводни услуги, като поискате персонална оферта!
без ДДС
цени от
320.00 лв.
на месец

Фирми с до 50 души персонал

Получете повече информация за предлаганите от нас счетоводни услуги, като поискате персонална оферта!
без ДДС
цени от
520.00 лв.
на месец

Фирми с до 100 души персонал

Получете повече информация за предлаганите от нас счетоводни услуги, като поискате персонална оферта!
Целта на всеки бизнес е той да бъде успешен и печеливш. За реализирането й всяка компания трябва да има финансова сигурност, което е важна предпоставка за бъдещи успехи.
Увеличете стойността на Вашата компания с финансов одит на годишните си отчети!
без ДДС
цени от
1000.00 лв.

За преобразуващи се дружества за нуждите на търговския регистър

Получете повече информация за предлаганите от нас услуги, като поискате персонална оферта!
без ДДС
цени от
1400.00 лв.

За дружества с ограничена дейност

Получете повече информация за предлаганите от нас услуги, като поискате персонална оферта!
без ДДС
цени от
1000.00 лв.

За дружества без дейност

Получете повече информация за предлаганите от нас услуги, като поискате персонална оферта!