PLG_LIKE_USER_RATING

В Брюксел Обсъждат нова система за облагане с ДДС на сделки между фирми от различни страни от ЕС.
Новата идея е, ако фирма от ЕС продава стоки на друга държава-членка, ДДС-то да се начислява от доставчика, каквито са правилата и при сделки в рамките на страната. В момента българските доставчици, които продават стока не начисляват ДДС, а купувачът от другата държава членка си самоначислява ДДС-то. Новата система за облагане е обсъдена на заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе в Брюксел. На срещата е приета пътна карта за промени в облагането с ДДС. Новите правила за облагане с ДДС при сделки между страните от ЕС ще бъдат представени през 2017 г.

Промените се предлагат тъй като загубите от ДДС измами в ЕС се оценяват на 170 млрд. евро, от които 50 млрд. евро се осъществяват чрез схеми да трансгранична търговия. Затова идеята на Брюксел е да се "въведе единен район на ЕС за ДДС" и при износ за страна от Общността доставчикът да начислява ДДС-то.
По предварителни изчисления се очаква промяната да намали ДДС измамите с 40 млрд. евро. Друга обсъдена промяна е при електронната търговия в ЕС да се въведе принципа на облагането на едно гише - фирмата да се регистрира по ДДС само в страната, където е установена.