PLG_LIKE_USER_RATING

До края на месец декември 2017 г. работниците и служителите, които искат да ползват данъчни облекчения, чрез работодателите си, трябва да представят необходимите документи пред тях.

PLG_LIKE_USER_RATING

През последните години в особено актуална се превърна темата за начина на облагане на търговията с виртуалната валута биткойн, от физически лица. НАП има издадено становище по този казус, с което може да се запознаете тук.

PLG_LIKE_USER_RATING

Акцентите в промените на данъчните закони през 2016 година са върху облагането на ползване на фирмени активи, стоки и услуги за лични нужди.
В началото на годината бяха въведени промените в ЗДДС и данъкът стана популярен в обществото като „данък уикенд”. Държавата, в лицето на Министерството на финансите и НАП, е насочила усилията си в събирането на данъците във връзка с личното ползване на фирмени коли, имоти, както и разходите свързани с тях.

PLG_LIKE_USER_RATING

За получаване на Удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО е необходимо да се подаде Искане за издаване на Удостоверение за местно лице до Централно управление на НАП – Дирекция СИДДО – София, ул. Княз Дондуков 52 – в два екземпляра, като към Искането трябва да се приложат и следните документи:

PLG_LIKE_USER_RATING

В Брюксел Обсъждат нова система за облагане с ДДС на сделки между фирми от различни страни от ЕС.
Новата идея е, ако фирма от ЕС продава стоки на друга държава-членка, ДДС-то да се начислява от доставчика, каквито са правилата и при сделки в рамките на страната. В момента българските доставчици, които продават стока не начисляват ДДС, а купувачът от другата държава членка си самоначислява ДДС-то.